Παρασκευή, 26 Μαρτίου 2010

Τρίτη, 2 Μαρτίου 2010

Αν...αν... αν είχες γαλλικό αξάν
και ήξερες να παίζεις το κουν-κάν
δεν θα μοχθούσες στον καμβάν
να παίξεις τ' όνειρό σου σε γκρο πλαν...

Για την ανάρτηση και το μπλα-μπλάν
Ελεάν